Emlakkuyusu
Üyelik Sözleşmesi

 

 

Madde 1

TARAFLAR

Bu sözleşme; adresi Uzun Gemiciler Sokak No 42/C Cebeci / Ankara olan Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti. ve bu şirkete bağlı kısaca emlakkuyusu olan http://www.emlakkuyusu.com isimli internet sitesi ile aşağıda belirtilen hizmetlerden faydalanan MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir.

Madde 2

KONU

İş bu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ’nin emlakkuyusu.com sitesinde bulunan ürün içeriğine ve/veya iş bu sözleşmenin ön sayfasında yazılı bulunan hizmet/hizmetlere ulaşması/kullanması için online satış yolu ile MÜŞTERİ’nin belirtilen ürün içerisine erişiminin sağlanması ve bu hususlara ilişkin olarak MÜŞTERİ ile emlakkuyusu.com arasında hizmet alışverişinin düzenlenmesi (aşağıda kısaca “hizmet” olarak anılacaktır) ve iş bu sözleşmedeki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.  

Madde 3

YÜRÜRLÜK

İş bu sözleşme MÜŞTERİ’nin online satış yoluyla emlakkuyusu.com sitesindeki ve/veya ürün içeriğine abone olduğu ve/veya sayılan hizmetleri satın aldığı anda yürürlüğe girer.

Madde 4

Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti. emlakkuyusu’nun

SORUMLULUKLARI.

4.a) - Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti. emlakkuyusu isimli internet sitesi, içerisinde ve tamamen bu sitenin formatına/kurallarına bağlı kalarak, MÜŞTERİ’ye ait emlak/gayrimenkullerin özelliklerinin ve fotoğraflarının yayınlanması ile ilgili olarak teknik hizmet desteği verecektir.

4.b) - Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti. emlakkuyusu iş bu sözleşme kapsamında verilen hizmetlerin kesintisiz olarak sağlanabilmesi hususunda elinden gelen her türlü çabayı sarf edecektir. Ancak  Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti. emlakkuyusu elinden gelen her türlü çabayı sarf etmesine nazaran önlenemeyen arızalardan dolayı hizmetin sağlanamaması halinde MÜŞTERİ Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti. emlakkuyusu’nu sorumlu tutmayacağını, bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.c) - Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu nin sözleşme konusu, hizmeti MÜŞTERİ’ye sunma yükümlülüğü, MÜŞTERİ tarafından hizmetin satın alınması ile mümkün olacaktır. MÜŞTERİ hizmet bedelini kredi kartı ile ödemesi halinde kredi kartı limitinin hizmet bedelini karşılayacak düzeyde olmalıdır. Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu iş bu kredi kartı yasasıyla hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması, EFT banka havalesi veya diğer banka işlemleri ile Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu ne ödemenin yapılmış olması şartına bağlıdır.

4.d) - emlakkuyusu isimli internet sitesinin amacı, emlak sektöründe yer alan her türlü ürün ve hizmeti internet ortamındaki milyonlarca insanın faydalanmasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzında gerekse iletişiminde üyelerin girdileri yönünden  Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu hiçbir sorumluluk yüklenemez. MÜŞTERİ ve kullanıcılar arasındaki hiçbir işlemde, Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

4.e) – emlakkuyusu, internet sitesinde yapacağı değişiklikler, yenilikler, (dizayn, yazılım, karakter, vb.) sonucunda MÜŞTERİ bu yapılan değişikliklere ve yeniliklere işbu sözleşme ile itiraz edemez. MÜŞTERİ bu değişikliklerden dolayı zarara uğraması durumunda  Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu ni sorumlu tutmayacağını, bir hak iddia etmeyeceğini, tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahüt eder.

Madde 5

MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

5.a) – MÜŞTERİ, Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, nin sahibi olduğu http://www.emlakkuyusu.com isimli internet sitesinde belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. MÜŞTERİ, tercih etmiş olduğu bu üyelik ve ilan paketlerine ilişkin paket ücretlerini EFT, banka havalesi veya diğer ödeme şekilleri ile Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu ne ödemesi gerekmektedir.

5.b) - MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca MÜŞTERİ başkalarının interneti kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı kabul ve taahhüt eder.

5.c) – MÜŞTERİ, http://www.emlakkuyusu.com adli internet sitesine Kurumsal Üye ve Bireysel Üye olmak üzere iki seçenekten birini tercih ederek üye olabilirler. Bireysel üyeliği tercih edenler, kendilerine ait tek bir gayrimenkulün ilanını ücretsiz olarak verebilirler. Kurumsal üyeler ise, (emlak komisyonculuğu yapan firmalar, inşaat firmaları, emlak/gayrimenkul şirketleri vs.) beş ilana kadar ücretsiz, beş ilandan sonrasını ücretli olarak yayınlayabilirler.

5.d) - MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayıp paket seçimini yaparak iş bu sözleşmenin tamamını okumuş, içeriğini tamamen anlamış, sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız şartsız onayladığını kabul etmiş, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak her hangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceklerini beyan ve taahhüt etmiştir.

5.e) – MÜŞTERİ, emlakkuyusu adli internet sitesinde kendisine ait olmayan resim, emlak/gayrimenkul vs. gibi hiçbir şeyi yayınlamamayı, yanlış ve yalan bilgi beyanı etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu bu yüzden kamu kurum ve kuruluşlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ’ye rücu edilir.

5.f) – MÜŞTERİ, emlakkuyusu adlı internet sitenin her hangi bir bilgisini, dizaynını, logosunu, bannerını varsa kendisine sunulan hizmeti üçüncü şahıslara vermemeyi, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Hakkının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu nin bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ’ye rücu edilir.

5.g) – MÜŞTERİ, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu bu yüzden kamu kurum ve kuruluşlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için MÜŞTERİ ye rücu edilir.

5.h) – MÜŞTERİ, kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifreyi başka kişi yada kuruluşlara veremez. Aksi takdirde Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. MÜŞTERİ’nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine ait olup, başkasına veremez.

5.ı) – MÜŞTERİ, yayınlanacak reklamlarda belirtilen bilgi ve fotoğrafların doğru olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak niteliklerde her hangi bir hususa yer vermeyeceğini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfek-siyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.i) - Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu her zaman tek taraflı olarak MÜŞTERİ ye verilen hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma/iptal etme hakkı vardır. MÜŞTERİ iş bu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu nin sorumluluğu MÜŞTERİ tarafından henüz bitmemiş olan hizmetin bedelinin iadesi ile sınırlıdır.

5.j) – MÜŞTERİ, Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu tarafından kendisine verilen hizmetin karşılığı olarak belirlemiş olan ücreti ödeyecektir. Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu her zaman bu tarifede tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu nin internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, MÜŞTERİ’ye yapılmış tebligat yerine geçmez. MÜŞTERİ tarafından kendisine intikal etmemiş olduğunu öne sürerek itirazda bulunma hakkından peşinen vazgeçmiştir. 

5.k) – MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu nin kayıtlarının tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi kabul etmiştir.

5.l) – MÜŞTERİ, verilerinin yetkisiz kişiler tarafından okunmasından, yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek her hangi bir zarardan dolayı Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu sorumlu olmayacaktır. MÜŞTERİ  bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği hiçbir zarar ile ilgili olarak Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu inden her hangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul eder.

5.m) – MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen maddelerden bir veya birkaçını ihlal etmesi durumunda ve işbu ihlal nedeni ile cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca iş bu ihlal nedeni ile olayın hukuki alana intikal etmesi durumunda Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu ne karşı şartlara uymamasından dolayı tazminat hakkı saklı kalacaktır.

5.n) – MÜŞTERİ’nin sistemi işbu şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığı tesbit edilirse, Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu bu sözleşmede öngörülen tedbirleri almak ve bu durumu yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir.

5.o) – MÜŞTERİ, Sefa İnşaat Emlak Bilgisayar ve Konfeksiyon Tic. Ltd. Şti, emlakkuyusu hizmetlerinden faydalanmaya başladığı andan itibaren işbu sözleşmenin tüm hükümlerinin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.

emlakkuyusu.com'da Yer Alan Kullanıcıların Oluşturduğu Tüm İçerik, Görüş Ve Bilgilerin Doğruluğu, Eksiksiz Ve Değişmez Olduğu, Yayınlanması İle İlgili Yasal Yükümlülükler İçeriği Oluşturan Kullanıcıya Aittir.
Bu İçeriğin, Görüş Ve Bilgilerin Yanlışlık, Eksiklik Veya Yasalarla Düzenlenmiş Kurallara Aykırılığından emlakkuyusu.com Hiçbir Şekilde Sorumlu Değildir. Sorularınız İçin İlan Sahibi İle İrtibata Geçebilirsiniz.